Sistematski pregledi – 1. letniki

Obvezni sistematski zdravstveni pregledi bodo potekali na Šolskem dispanzerju na Gosposvetski c. 41 v Mariboru po sledečem razporedu:

Oddelek Datum pregleda Opomba
1.ag 5. 2. 2018
1.ap 7. 2. 2018
1.bp 12. 2. 2018
1.at 14. 2. 2018
1.bt 16. 2. 2018
1.ar 19. 2. 2018
1.br 21. 2. 2018
1.cr 5. 3. 2018
1.dr 7. 3. 2018

Dijaki se razdelite v dve skupini na osnovi vrstnega reda v redovalnici. Prva skupina prične s pregledom ob 8.00, druga skupina pa ob 10.00, razen če ni drugače navedeno v opombi.

V sklopu sistematskega pregleda je predviden odvzem krvi (ni potrebno biti tešč) in cepljenje proti tetanusu.

S seboj prinesite cepilne knjižice, izkaznice zdravstvenega zavarovanja, očala (če jih imate), in morebitne izvide. Tisti, ki ste od razrednika dobili evidenčne liste, jih morate odnesti k svojemu osebnemu zdravniku, ki naj jih izpolni. Izpolnjene prinesite s seboj na pregled. Če se starši ne strinjajo z odvzemom krvi, morate prinesti s seboj še pisno prepoved odvzema krvi, ki jo napišejo starši oz. skrbnik.

Udeležba je obvezna. Pregled sodi med OIV oziroma ID. Iz zdravstvenega doma nam bodo posredovali podatke o vaši udeležbi in disciplini. Odsotnost bomo obravnavali enako, kot odsotnost od pouka.

Tega dne pouka ne bo (razen, če je drugače navedeno v opombi). Če na ta dan ne boste malicali, malice ne naročajte.

Pripravil: Darko Romih, pom. rav.