Tehnik računalništva

Tehnik računalništva je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

ProgramZaposlitevVideoPredmetnikPredmetnikModuli
Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola
Trajanje programa: 4 leta (240 kreditnih točk)
Strokovni moduli:  Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij

  • skrbništva komunikacijskih in informacijskih sistemov ter
  • koderstva algoritmov in izdelovanja spletnih strani.
PUD:  Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 4 tedne; po 2 tedna v drugem in tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek: poklicna matura
Izobrazba: Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic tehnik računalništva. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja: Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na tehniških fakultetah, Filozofski fakulteti, EPF itd.) – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.
  • pri izdelavi spletnih strani;
  • na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov;
  • na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij (internetne povezave znotraj podjetij, ustanov, šol ipd.) ter na področju povezav preko javnih omrežij (internetna omrežja);
  • na področju vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih sistemov (povezovanje ljudi z uporabo programske in strojne opreme).
 
PREDMETNIK - koder algoritmov in izdelovalec spletnih strani
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3*
GEOGeografija2
SOCSociologija2*2*
PSIPsihologija
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191512
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
VISVzdrževanje informacijske strojne opremeteorija/praksa2/2
VIPVzdrževanje informacijske programske opremeteorija/praksa3/1
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
VVOVzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisovteorija/praksa2/2
NRSNačrtovanje in razvoj spletnih aplikacij teorija/praksa3/2
NPPNačrtovanje in postavitev podatkovnih bazteorija/praksa2/2
NRPNačrtovanje in razvoj programskih aplikacijteorija/praksa3/2
NUPNapredna uporaba podatkovnih bazteorija/praksa3/2
RAORačunalniško oblikovanjeteorija/praksa3/2
Skupaj 891719
Odprti del kurikuluma
ODEOsnove delovanja elementov računalniških komponentteorija/praksa4/22
FVSFizika v strokiteorija1
IPRIzbrana poglavja iz računalništvateorija12
UMAUporabna matematikateorija1
SSPSocialne spretnostiteorija1
MULMultimedijateorija1
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
Skupaj7423
Skupaj št. ur na teden33323434
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu7676
Interesne dejavnosti128646496
PREDMETNIK - skrbnik komun. sistemov in skrbnik informacijskih sistemov
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L4.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina4433
MATMatematika3332
TUJTuji jezik3333
UMEUmetnost2
ZGOZgodovina3
GEOGeografija2
SOCSociologija2*2*
PSIPsihologija
FIZFizika22
KEMKemija2
ŠVZŠportna vzgoja2422
Skupaj18191512
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
UIKUporaba IKT pri poslovanjuteorija/praksa3/1
UPNUpravljanje s programirljivimi napravamiteorija/praksa3/2
VISVzdrževanje informacijske strojne opremeteorija/praksa2/2
VIPVzdrževanje informacijske programske opremeteorija/praksa3/1
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
VVOVzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisovteorija/praksa2/2
NRSNačrtovanje in razvoj spletnih aplikacij teorija/praksa3/2
NPPNačrtovanje in postavitev podatkovnih bazteorija/praksa2/2
OMTOprema za multimedijsko tehnikoteorija/praksa3/2
UISUpravljanje IK sistemovteorija/praksa3/2
UIPUpravljanje z informacijsko programsko opremoteorija/praksa3/2
Skupaj 891719
Odprti del kurikuluma
ODEOsnove delovanja elementov računalniških komponentteorija/praksa4/22
FVSFizika v strokiteorija1
IPRIzbrana poglavja iz računalništvateorija12
UMAUporabna matematikateorija1
SSPSocialne spretnostiteorija1
MULMultimedijateorija1
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija1
Skupaj7423
Skupaj št. ur na teden33323434
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu7676
Interesne dejavnosti128646496

Dijak se s primerno izbiro modulov odloči za svoje ožje strokovno področje. Njegovo izbiro kaže priloga k spričevalu. Praviloma pridobi eno prilogo, lahko pa jih seveda tudi več.

Na ta način lahko postane:

  • skrbnik komunikacijskih sistemov
  • skrbnik informacijskih sistemov
  • koder algoritmov
  • izdelovalec spletnih strani

Moduli

Zloženka – tehnik računalništva