Izpitni roki

Izpitni roki v šolskem letu 2017/18:

od ponedeljka, 9. do petka, 13. oktobra 2017,

od ponedeljka, 11. do petka, 15. decembra 2017,

 od ponedeljka, 5. do petka, 9. februarja 2018,

od ponedeljka, 9. do petka, 13. aprila 2018,

od ponedeljka, 11. do petka, 15. junija 2018,

od četrtka, 16. do srede, 22. avgusta 2018.

Skrajni rok za prijavo na vse vrste izpitov: kandidati se prijavijo k opravljanju izpita najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred rokom za opravljanje izpita. Na enem izpitnem roku se lahko opravljajo največ trije (delni ali končni) izpiti .

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, letnik, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.