Izpitni roki

Izpitni roki v šolskem letu 2016/17:

od ponedeljka, 10. do petka, 14. oktobra 2016,

od ponedeljka, 12. do petka, 16. decembra 2016,

od ponedeljka, 6. do petka, 10. februarja 2017,

od ponedeljka, 10. do petka, 14. aprila 2017,

od ponedeljka, 12. do petka, 16. junija 2017,

od srede, 16. do torka, 22. avgusta 2017.

Skrajni rok za prijavo na vse vrste izpitov: kandidati se prijavijo k opravljanju izpita najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred rokom za opravljanje izpita. Na enem izpitnem roku se lahko opravljajo največ trije izpiti (delni ali končni).

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane pravočasno, bodo pravilno izpolnjene (natančen naziv predmeta, pravilno označeno delni, končni izpit) in bodo imele priloženo potrdilo o plačilu.