Zaključni izpit

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2016-17

Prijava k jesenskemu roku v času govorilnih ur v juniju in juliju

JESENSKI ROK

DATUMI
21. 8. 2017 Slovenščina – pisni del
22. 8. 2017 Izdelek oz. storitev in zagovor
23. 8. 2017 Slovenščina – ustni del
30. 8. 2017 Delitev spričeval

RAZPORED:

PISNI DEL: 21. 8. 2017 ob 8:00 v učilnici M5
USTNI DEL:
Izpraševalci:   Datum/Čas Datum/Čas Prostor Predmet
Milan Auda 22.8. ob 8:00 B3 Izdelek/storitev in zagovor
Robert Gašparič 22.8. ob 8:00 K7 Izdelek/storitev in zagovor
Peter Koler 22.8. ob 8:00 A10 Izdelek/storitev in zagovor
Marjana Nerat 23.8. ob 8:00 M5 Slovenščina

 

Pogovorna ura
  1. 6. in 28. 6. 2017 od 7.30 do 8.00, 5. 7. 2017 od 7.30 do 8.00; 16. 8. do 31. 8. 2017 v ponedeljek in torek od 7.30 do 8.00 ali po predhodni najavi po e-pošti:

suzana.rehberger@guest.arnes.si  ali suzana.rehberger@sers.si

Prijava

K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita”, ki ga dobite pri tajnici zaključnega izpita, Suzani Rehberger. Sklep o odobritvi prilagoditev vam bo izročil razrednik ob podelitvi spričeval zaključnega letnika.

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI.

Prijavnica

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Seznam mentorjev in tem 2016/2017.

Podrobnejše informacije o zaključnem izpitu

RIC

Šolska pravila o zaključnem izpitu

Kontakt:
tajnica ZI: Suzana Rehberger, prof.