Zaključni izpit

RAZPORED IZPITOV ZAKLJUČNEGA IZPITA 2017-18

JESENSKI IZPITNI ROK: 

Prijave k jesenskemu roku sprejemam v času govorilnih ur do 5. 7. in izjemoma 16. in 17.8. 2018 v M6.

20. avgust 2018 ob 9.00 Slovenščina – pisni del
21. avgust 2018 ob 8.00 Storitev oz. izdelek  in zagovor
22. avgust 2018 ob 8.00 Slovenščina – ustni del
27. avgust 2018 Delitev spričeval

učilnice bodo objavljene najkasneje 17.8.

Govorilna ura
Govorilne ure: do 5. 7. 2018 in od 16. 8. 2018 od torka do petka med 8.00 in 8.30 ali po predhodni najavi po e-pošti: suzana.rehberger@sers.si.

 

Prijava
K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita”, ki ga dobite pri tajnici zaključnega izpita, Suzani Rehberger. Sklep o odobritvi prilagoditev vam bo izročil razrednik ob podelitvi spričeval zaključnega letnika.

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI.
Prijavnica k zaključnemu izpitu in dodatna prijavnica s prilagoditvami: Prijavnica, prilagoditev

Izdelek oziroma storitev in zagovor: Izdelek-vloga

Vlogo za Izdelek oz. storitev izpolnjeno in podpisano s strani mentorja oddajte do 7. 12. 2017 tajnici ZI v času uradnih ur (zapisano zgoraj).

Seznam mentorjev in tem 2017/2018.

Podrobnejše informacije o zaključnem izpitu

RIC

Šolska pravila o zaključnem izpitu

Kontakt:
tajnica ZI:
Suzana Rehberger, prof.
telefon: 02 234 19 13
suzana.rehberger@sers.si