Zaključni izpit

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2016-17

 

JESENSKI ROK

Prijava k jesenskemu roku v času govorilnih ur v juniju in juliju

DATUMI

21. 8. 2017 Slovenščina – pisni del
22. 8. 2017 Izdelek oz. storitev in zagovor
23. 8. 2017 Slovenščina – ustni del
30. 8. 2017 Delitev spričeval
Pogovorna ura
  1. 6. in 28. 6. 2017 od 7.30 do 8.00,
  2. 7. 2017 od 7.30 do 8.00
  3. 8. do 31. 8. 2017 v ponedeljek in torek od 7.30 do 8.00

ali po predhodni najavi po e-pošti:

suzana.rehberger@guest.arnes.si  ali suzana.rehberger@sers.si

Prijava

K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita”, ki ga dobite pri tajnici zaključnega izpita, Suzani Rehberger. Sklep o odobritvi prilagoditev vam bo izročil razrednik ob podelitvi spričeval zaključnega letnika.

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI.

Prijavnica

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Seznam mentorjev in tem 2016/2017.

Podrobnejše informacije o zaključnem izpitu

RIC

Šolska pravila o zaključnem izpitu

Kontakt:
tajnica ZI: Suzana Rehberger, prof.