Zaključni izpit

ZI-razpored-izpiti-2018-2019

ZIMSKI ROK 

PISNI IZPIT – SLOVENŠČINA – ponedeljek, 11. 2. 2019 ob 9:00 v 202 (prizidek Gosposvetska 9)

USTNI IZPIT – SLOVENŠČINA – sreda,  13. 2. 2019 ob 11.10 v 202 (prizidek Gosposvetska 9)

IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR – Ponedeljek, 25. 2. 2019 ob 10.20

Izpraševalec:  Jernej Feguš v učilnici B5

Izpraševalec:  Robert Gašparič v učilnici K7

Spričevala bodo pripravljena v sredo 27. 2.  med 10:30 in 11.00 v M6. Kasneje jih lahko dvignete v času GU pri tajnici ZI.

Govorilna ura

ponedeljek; od 9:30 do 10:00 v zbornici na Smetanovi 6;
sreda; od 10:30 in 11:00 v M6 ali po dogovoru po predhodni najavi po
e-pošti: suzana.rehberger@sers.si

Prijava
K “Prijavi k zaključnemu izpitu” dijaki s posebnimi potrebami oddate lahko tudi “Predlog za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju zaključnega izpita”, ki ga dobite pri tajnici zaključnega izpita, Suzani Rehberger. Sklep o odobritvi prilagoditev vam bo izročil razrednik ob podelitvi spričeval zaključnega letnika.

Rok prijave k zaključnemu izpitu: najmanj 30 dni pred izpitnim rokom pri tajnici ZI.
Prijavnica k zaključnemu izpitu in dodatna prijavnica s prilagoditvami: Prijavnica, prilagoditev

Izdelek oziroma storitev in zagovor: Izdelek-vloga

Vlogo za Izdelek oz. storitev izpolnjeno in podpisano s strani mentorja oddajte do 7. 12. 2017 tajnici ZI v času uradnih ur (zapisano zgoraj).

Seznam mentorjev in tem ZI_mentorji-nalog-2018-19 ZI_mentorji-nalog-2-2018-19.

Podrobnejše informacije o zaključnem izpitu

RIC

ZI-Šolska-pravila-2019 o zaključnem izpitu

Kontakt:
tajnica ZI:
Suzana Rehberger, prof.
telefon: 02 234 19 13
suzana.rehberger@sers.si