Stiki

Tajništvo poklicne mature

Rudolf Weinzerl

Uradne ure:
od 27. 6. do 9. 7. 2018 med 10.00 in 11.00
od 16. 8. do 31. 8. 2018 med 10.00 in 11.00

Telefon: 02-234 19 30

E-mail: rudolf.weinzerl@guest.arnes.si

ŠMK PM

Irena Srša Žnidarič, spec. predsednica
Darko Romih, univ. dipl. inž. namestnik predsednice
Rudolf Weinzerl, univ. dipl. inž. tajnik
Irena Pivko, prof. članica
Tanja Jagarinec, prof. članica

Sklepi

Komisija je na svoji 1.seji v šolskem letu 2004/2005, ki je potekala dne 18.10.2004 sklenila, da kandidate brez statusa ocenjujejo učitelji-ice andragoškega zbora.

Komisija je na svoji seji 23.5.2011 sprejela sklep o izvajanju ustnih izpitov: kandidat lahko v primeru, ko mu ni možno zagotoviti drugega izpitnega termina, opravlja na dan dva ustna izpita (1. ali 2. ali 3. predmet v kombinaciji s 4. predmetom).