Poklicna matura 2018

Koledar opravljanja POKLICNE MATURE

Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo 2018

Predmeti:
1. Slovenščina
2. Elektrotehnika ali Računalništvo
3. Matematika ali Angleščina ali Nemščina
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor