Matura in izpiti

Splošna matura

Med večjimi koraki , ki jih mora na poti v življenje napraviti mlad človek, je tudi matura. Matura predstavlja s svojimi zahtevami pregled štiriletnega dela, vstopnico na univerzo. Govorilne ure za splošno maturo: vsak petek  med 10.15 in 11.00 v M7 ...

Aktualno

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi Zimski izpitni rok poklicne mature 2016  (februar 2017)  

Splošno

Predprijava k poklicni maturi Predprijava Predprijavo oddajo dijaki, ki v šolskem letu 2016/2017 obiskujejo zaključni letnik izobraževanja in bodo spomladi 2017 prvič pristopili k poklicni maturi. Rok je 15. november v tekočem šolskem letu. Prijava k pok...

Poklicna matura 2017

Koledar opravljanja poklicne mature Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo 2017

4. predmet PM

Četrti predmet poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor. Kandidat pripravlja izdelek samostojno v šolskem letu, v katerem opravlja poklicno maturo. Izpolnjene prijavnice za potrditev teme/naslova izdelka oddate mentorju do 15.12.2016. Prijavnica z...

Stiki

Tajništvo poklicne mature Nataly Coljnar; e-pošta: Govorilne ure od 6. 2. 2017 v kabinetu 101 (Gosposvetska cesta 9 - vezno stopnišče pri vhodu v telovadnico): ob sredah, četrtkih in petkih od 10.30 - 11.00   ali po dogovoru  v času ...

Zaključni izpit

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2016-17 ZIMSKI ROK 2016/2017 PISNI IZPIT - SLOVENŠČINA, četrtek, 9. 2. 2017 ob 9.00 v knjižnici (Gosposvetska 9) USTNI IZPIT - IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR, petek, 10, 2. 2017 ob 8.00 uri v B5 (Smetanova 6) ...

Izpiti

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka. od ponedeljka, 12. 9. do petka, 16. 9. 2016...