Matura in izpiti

Splošna matura

Govorilne ure za splošno maturo: od 26. 6. do 4. 7. 2017 med 10.00 in 11.00, 10. 7. 2017 med 11.00 in 12.00, 11. 7. 2017 med 10.00 in 12.00, od 16. 8 do 31. 8. 2017 med 10.00 in 11.00  v M7 na Gosposvetski 9; telefon 02 234 19 33; e-naslov: n...

Aktualno

Spomladanski rok 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi Jesenski izpitni rok poklicne mature 2017

Splošno

Predprijava k poklicni maturi Predprijava Predprijavo oddajo dijaki, ki v šolskem letu 2016/2017 obiskujejo zaključni letnik izobraževanja in bodo spomladi 2017 prvič pristopili k poklicni maturi. Rok je 15. november v tekočem šolskem letu. Prijava k pok...

Poklicna matura 2017

Koledar opravljanja poklicne mature Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo 2017

4. predmet PM

Četrti predmet poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor. Kandidat pripravlja izdelek samostojno v šolskem letu, v katerem opravlja poklicno maturo. Izpolnjene prijavnice za potrditev teme/naslova izdelka oddate mentorju do 15.12.2016. Prijavnica z...

Stiki

Tajništvo poklicne mature Nataly Coljnar; e-pošta: Govorilne ure od 26. 6. 2017 v kabinetu 101 (Gosposvetska cesta 9 - vezno stopnišče pri vhodu v telovadnico): od 26. 6. 2017 - 29. 6. 2017 med 10.30 - 11.00 od 3. 7. 2017 - 6. 7. 2...

Zaključni izpit

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2016-17 Prijava k jesenskemu roku v času govorilnih ur v juniju in juliju JESENSKI ROK DATUMI 21. 8. 2017 Slovenščina – pisni del 22. 8. 2017 Izdelek oz. storitev in zagovor 23. 8. 2017 Slovenščina – ustni ...

Izpiti

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka. od ponedeljka, 12. 9. do petka, 16. 9. 2016...