payday loans
SERŠ Maribor

Zaključni izpit

ŠOLSKO LETO 2013/2014

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA NA SERŠ-u - 2013 / 2014 več>>

 

ZIMSKI ROK

PISNI IZPIT:

10. 2. 2014 - SLOVENŠČINA - ob 9:00 v učilnici K4.


USTNI IZPITI:

13. 2. - Storitev oz izdelek z zagovorom pri prof. Feguš - ob 10:15 v učilnici B5.

14. 2. - Storitev oz izdelek z zagovorom pri prof. Ivič, prof. Gašparič - ob 13:00 v učilnici K7.

14. 2. 2014 - Slovenščina - ob 10:00 v učilnici K3.

 


 

Zaključni izpit obsega 2 izpita, pisni in ustni del iz Slovenščine ter Storitev oziroma izdelek z zagovorom. Za predmet Storitev oziroma izdelek z zagovorom izberete mentorja in naslov naloge ter se z mentorjem dogovorite, kako boste pripravili nalogo za Storitev oziroma izdelek z zagovorom. Med opravljanjem priprav na izpitno enoto Storitev ali izdelek z zagovorom ob pomoči mentorja pripravite storitev ali nalogo ter izpolnite poročilo, ki ga oddate svojemu mentorju v podpis ter ga predložite tajnici ZI ob prijavi. 

Zbirno mapo za Storitev oziroma izdelek z zagovorom dobite pri mentorju ali tajnici ZI. Vse podrobnosti predstavi tajnica ZI na eni od razrednih ur zaključnega letnika v septembru.

Pogoji za pristop k ZI:

- zaključen 3. letnik programa SPI
- dokazilo o zaključenem poročilu zaključnega dela (po dogovoru z izbranim mentorjem)

Rok prijave k ZI: 30 dni pred začetkom izpitnega roka.
K prijavi morate priložiti: spričevalo zaključnega letnika, dokazilo o plačilu izpita (samo za odrasle in občane), sklep o odobritvi zaključnega dela.

Prijavite se izključno pri tajnici ZI v času govorilnih ur.

 

Okvirni terminski načrt pred zaključnim izpitom

Naloga kandidata

Kdo? Kdaj?

Izbor teme za 2. predmet – Izdelek oziroma storitev z zagovorom

Kandidat z izbranim mentorjem

Oddaja vloge za 2. predmet – Izdelek oziroma storitev z zagovorom

Odda kandidat do 30. oktobra tekočega šolskega leta tajnici ZI

Oddaja vloge za zamenjavo 2. predmeta – Izdelek oziroma storitev z zagovorom

do 30. novembra tekočega šolskega leta

dijak

Navodila za izvedbo 2. predmeta – Izdelek oziroma storitev z zagovorom

Mentor v dogovoru s kandidatom

Prilagoditve opravljanja ZI za kandidate z odločbo

odda kandidat ob prijavi k zaključnemu izpitu

tajnici ZI

Oddaja poročila o 2. predmet – Izdelek oziroma storitev z zagovorom

Odda kandidat najmanj 3 dni pred izpitnim rokom tajnici ZI

Prijava k ZI z dokazili (in po potrebi prilagoditvami)

Odda kandidat najmanj 30 dni pred opravljanjem ZI tajnici

 


PRAVILNIKI

ŠOLSKA PRAVILA O ZAKLJUČNEM IZPITU

OBRAZCI

PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU

ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

PRIJAVA TEME ZAKLJUČNEGA DELA ZAKLJUČNEGA IZPITA

ZAMENJAVA TEME ZAKLJUČNEGA DELA ZAKLJUČNEGA IZPITA

IZPITNI KATALOGI

SLOVENŠČINA

STORITEV OZIROMA IZDELEK Z ZAGOVOROM

 

PRAVILNIK O ZAKLJUČNEM IZPITU

 

POGOVORNA URA

Četrtek; ob 9.30 in ponedeljek ob 13:40 v kabinetu E1 ali zbornica na Smetanovi 6 (priporočam predhodno najavo).

Kontakt:
telefon: 02/234-19-13 
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

Tajnica ZI: Suzana Rehberger, prof. 

 

 

ARHIV: 2

Hitri kontakt

Srednja elektro-računalniška šola Maribor,
Smetanova 6

tel. št.: 02/234-19-10       e-pošta: sers@sers.si