Obrazci

ZAKLJUČNI IZPIT

Prijava k izpitu

POKLICNA MATURA

Prijava k poklicni maturi

SPLOŠNA MATURA

Prijava k splošni maturi

SPLOŠNO

Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole
Prijavnica k maturitetnemu predmetu
Vpisnica v višji letnik
Splošna vloga / prošnja
Prijava k izpitu
Prijava k izpitu – odrasli
Vloga za pridobitev statusa športnika / dijaka, ki se vzporedno izobražuje / tekmovalca
Vloga za pridobitev statusa kulturnika / demonstratorja / raziskovalca
Potrdilo o članstvu v športnem klubu

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

IZPIS IZ EVIDENCE

Postopek pri izdaji izpisa iz evidence
Vloga za izdajo izpisa iz evidence
Za izpis iz evidence lahko zaprosijo osebe vpisane na šolo od leta 1980. Osebe vpisane pred letom 1980 zaprosijo za izpis iz evidence v Pokrajinskem arhivu Maribor.