Dijaki

Spletne učilnice

SPLETNE UČILNICE moodle.sers.si SIO slovensko izobraževalno omrežje Naravoslovje  (fizika) Multimedija in umetnost ELEKTRONSKA GRADIVA področje računalništva SPLETNE UČILNICE IN ELEKTRONSKA GRADIVA PO AKTIVIH Slove...

Vpis

 SPLOŠNE INFORMACIJE Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v visokošolske zavode je http://portal.evs.gov.si . Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v višje strokovne programe je http://vps.vss-ce.com/VPS/ Seznam programov z om...

Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis)

Natančno preberita in upoštevajte vsa navodila. 1. Pridobitev digitalnega podpisa –  navodila 2. V brskalniku, kjer ste si naložili digitalno potrdilo, odprite spletno stran http://portal.evs.gov.si/prijava/  in se prijavite pod Prijava za vpis...

Prijava z uporabniškim imenom in geslom

Natančno preberite in upoštevajte vsa navodila. 1. Prijava poteka na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/prijava/ 2. Navodila za pridobitev uporabniškega imena in gesla 3. Prijavite se s pridobljenim osebnim uporabniškim imenom in geslo...

Dijaška skupnost

Mentorja: Bojan Skok, prof. in Aleš Bezjak, prof. Dijaki z vpisom v šolo in pridobitvijo statusa dijaka postanejo člani šolske dijaške skupnosti. Dijake na ravni šole predstavlja vodstvo dijaške skupnosti – Dijaška skupnost SERŠ Maribor. Sestavljaj...

Programska oprema

Kaj je MSDNAA? Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDNAA) je letni naročniški program, ki je namenjen akademskim inštitucijam, fakultetam, laboratorijem, študentom študijskih programov računalništva in informatike, dijakom in zaposl...

Malica

. ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE S 1. 9. 2017 organizacijo šolske prehrane prevzame prof. Jernej Feguš. Vso dokumentacijo za šolsko leto 2017/2018 urejate pri njemu. Dosegljiv je na elektronski naslov jernej.fegus@sers.si. Suzana Lukman, tel...

Urnik

Povezava do urnika na eAsistentu

Obrazci

ZAKLJUČNI IZPIT Prijava k izpitu POKLICNA MATURA Prijavnica k poklicni maturi SPLOŠNA MATURA Prijavnica k maturi SPLOŠNO Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole Prijavnica k maturitetnemu predmetu Vpisnica v višji letnik Spl...